Detachering en bemiddeling

Veel organisaties besteden een deel van hun werk uit aan externe inhuur. Hiervoor plaatsen zij vaak opdrachten op internet, of zij verzoeken mantelpartijen om een geschikte kandidaat te vinden voor deze opdrachten.

Deze mantelpartijen zetten de opdracht vervolgens op hun eigen manier uit in de markt, zodat kandidaten erop kunnen reageren.

Helaas reageren niet alleen kandidaten op dit soort opdrachten, maar ook allerlei bemiddelende partijen – en zo kan het voorkomen dat een (eind-) kandidaat door meerdere partijen bemiddeld wordt, zonder dat hij of zij daar vanaf weet.

Alle bemiddelende partijen berekenen een fee voor hun geleverde diensten. De eindklant betaalt dan een stevig tarief, terwijl de zzp’er die het werk dagelijks uitvoert daar een fractie van terug ziet.

De Belastingdienst en zzp’ers

Voor de Belastingdienst maakt het behoorlijk wat uit. Bij de beoordeling of een zzp’er als zelfstandig ondernemer gezien kan worden of niet, speelt mee of er sprake is van bemiddeling of detachering.

Bemiddeling

Bemiddeling wil eigenlijk zeggen dat de opdracht direct wordt uitgevoerd door de zzp’er en dat de factuur ook door de zzp’er aan de opdrachtgever wordt verstuurd. Er kan daarbij sprake zijn van een vergoeding voor de bemiddelaar, deze wordt dan ofwel door de opdrachtnemer (de zzp’er) ofwel door de opdrachtgever betaald.

Detachering

Bij detachering is dat anders. Het detacheringsbureau huurt de zzp’er in en verhuurt vervolgens aan de opdrachtgever. De zzp’er stuurt een factuur naar het detacheringsbureau, het detacheringsbureau stuurt deze factuur verhoogd met zijn marge weer naar de opdrachtgever.

De belastingdienst kijkt voor het vaststellen van het ondernemerschap naar de hoeveelheid opdrachtgevers. Als een zzp’er langdurig via dezelfde detacheerder werkt, dan zal de Belastingdienst de detacheerder als opdrachtgever zien, in plaats van de eindklant voor wie de zzp’er werkt.

Dit kan vervelende effecten hebben op de beoordeling of de zzp’er inderdaad als ondernemer wordt beschouwd. Omdat dit meestal achteraf wordt bekeken, kan dat een behoorlijke naheffing van de fiscus met zich meebrengen.

Ondernemerschap

De Belastingdienst let op verschillende criteria om (achteraf) te bepalen of iemand ondernemer is. Een criterium is bijvoorbeeld of er winst gemaakt wordt en of je zelf mag bepalen hoe je je onderneming inricht en hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Andere criteria zijn bijvoorbeeld of je aansprakelijk bent voor de schulden van je onderneming, of je ondernemersrisico loopt, meerdere opdrachtgevers hebt, reclame maakt voor je onderneming en of je minimaal 1.225 uur per jaar in je onderneming steekt.

Bemiddelaars, detacheerders en concurrentiebeding

Bemiddelaars en detacheerders laten over het algemeen contracten afsluiten waarin een concurrentiebeding en/of een relatiebeding is opgenomen. Op zichzelf is het niet onredelijk als een detacheerder of bemiddelingsbureau daarmee het doel heeft om te voorkomen dat de opdrachtnemer snel overgaat tot een rechtstreeks contract met de opdrachtgever, waardoor zij hun bemiddelingsfee of detacheringsmarge verliezen.

Maar vaak is het concurrentiebeding of relatiebeding een stuk minder redelijk. Bijvoorbeeld als er termijnen van drie jaar worden afgesproken, of als grote overheidspartijen die in meerdere vestigingen door het hele land zitten worden uitgesloten.

Bezint eer ge begint

Voordat je als zzp’er een opdracht aanneemt via een detacheringsconstructie of een bemiddelingsbureau, is het verstandig om het bemiddelingscontract goed door te lezen. Als je eenmaal je handtekening hebt gezet, ben je immers akkoord gegaan met de voorwaarden.

Onderhandelen kan het beste vooraf. Als jij de beste kandidaat voor de opdracht bent, heb je een prima onderhandelingspositie. Probeer ook goed na te gaan hoe de bemiddelingsbureaus aan hun opdrachten komen: vaak kun je deze opdrachten ook prima zelf vinden, als zelfstandige opdrachtnemer.

Dat heeft twee grote voordelen: je weet zeker dat je als kandidaat wordt voorgesteld en je weet precies wat de klant voor je betaalt.

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.