Freelancers steeds belangrijker op Nederlandse markt

Steeds meer vakmensen in Nederland kiezen er voor om niet gewoon aan de slag te gaan als werknemer, maar richten een eigen onderneming op en worden freelancer. Dat is helemaal niet zo vreemd, want vanuit de bedrijfsmarkt komt een steeds groter wordende vraag naar freelancers. Bedrijven houden er van om op deze manier te werken omdat het er allemaal veel gemoedelijker aan toegaat. Wanneer er personeel moet worden aangenomen dienen bedrijven rekening te houden met verschillende verplichtingen die ze in bepaalde situaties zuur kan opbreken. Wanneer het bijvoorbeeld even minder goed gaat met de onderneming dient personeel wel gewoon verder te worden betaald, maar dat geldt niet voor een freelancer. Wilt u ook graag als freelancer aan de slag of bent u het al en zoekt u naar enkele interessante tips? Dan is dit artikel voor u ongetwijfeld bijzonder interessant!

Interessanter dan personeel

We leven in een tijd waarin bedrijven niet altijd over voldoende werkzekerheid beschikken. Deze onduidelijkheid zorgt er voor dat ondernemingen er steeds vaker voor kiezen om geen nieuw personeel aan te nemen, maar gewoon een beroep te doen op de diensten die worden aangeboden door freelancers. Dat is ook niet meer dan normaal aangezien er behoorlijk wat voordelen aan zijn verbonden. Van freelancers is bijvoorbeeld bekend dat ze steeds vaker geen langdurige overeenkomsten opmaken. Er wordt gewoon een deal gesloten voor één enkele opdracht die na afronding mogelijks nog een vervolg kan krijgen. Is de opdracht afgerond, dan vindt de facturatie plaats en heeft het bedrijf na betaling van de factuur eigenlijk geen enkele verplichting meer tegenover de freelancer. Ook omgekeerd is dat uiteraard het geval.

Snel inzetbaar

Bedrijven die een dringende opdracht hebben die gerealiseerd moet worden maken in de meeste gevallen gebruik van de diensten van een freelancer. Dat komt omdat deze snel ingezet kunnen worden terwijl het bedrijf altijd met zekerheid kan zeggen dat de freelancer over voldoende kennis beschikt om de opdracht tot een goed einde te brengen. Daarnaast is het inschakelen van een freelancer veel eenvoudiger dan bij personeel het geval is. Personeel dient namelijk eerst te worden ingeschreven waarna er toch enige tijd gaat zitten in het nodige papierwerk terwijl dat voor een freelancer niet geldt. Spoedopdrachten bij ondernemingen worden hierdoor dan ook steeds vaker door freelancers afgehandeld.

Rechtstreekse onderhandeling met bedrijven

Als freelancer beschikt u eigenlijk altijd over een uitstekende onderhandelingspositie. U stelt uw diensten vaak rechtstreeks voor aan het bedrijf waar u een bepaalde dienst voor wenst te realiseren waardoor er geen rekening dient te worden gehouden met mogelijke tussenpersonen en hun eventuele provisie. Dit zorgt er voor dat u zelf uw prijs kunt bepalen, maar daarnaast kunt u op deze manier ook het kostenplaatje zo beperkt mogelijk houden. Alle inkomsten die door freelance werk worden gemaakt zijn immers voor uw eigen portefeuille zonder dat er daarvan een deel in de zak van derden hoeft te verdwijnen, de belastingdienst even buiten beschouwing gelaten uiteraard.

Zorg voor meerdere opdrachtgevers

Vandaag de dag is het als freelancer meer dan ooit belangrijk geworden om voldoende rekening te houden met de kleine lettertjes in de wet. Vooral nieuwe freelancers durven dit vaak over het hoofd te zien, maar het is bijvoorbeeld cruciaal om niet altijd voor één en dezelfde opdrachtgever te werken. Doet u dat wel, dan bestaat het risico dat u bij een mogelijke controle wordt aanzien als werknemer van één bepaalde firma en dat zult u koste wat het kost willen voorkomen. Omwille van deze reden is het dan ook altijd interessant om te proberen een klantenbestand aan te leggen bestaande uit verschillende klanten die zich uiteraard wel allemaal binnen hetzelfde vakgebied mogen bevinden.

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.