Leningen voor ZZP’ers

leningen voor zzp'ers

Als zzp’er is het niet altijd even eenvoudig om de eindjes aan elkaar te knopen. Bovendien loop je als zzp’er een extra risico omdat je volledig zelf verantwoordelijk bent voor je inkomsten. Met andere woorden, wanneer je langdurig ziek bent of wanneer je een ongeval hebt en je tijdelijk niet in staat bent om te werken kan dat een aanzienlijke invloed hebben op je financiële situatie. Gelukkig bestaan er verschillende leningen voor zzp’ers die het mogelijk maken om een financieel minder voor de hand liggende periode tijdelijk te overbruggen. Ben je eveneens als zzp’er op zoek naar een dergelijke lening? Wij geven je graag een duidelijk beeld van de verschillende kredieten voor zzp’ers die vandaag de dag op de financiële markt zijn terug te vinden.

Inhoudsopgave:

Zakelijk of privé lenen

Wanneer je als zzp’er naar een bank of andere financiële instelling stapt zal deze je steeds een keuze laten maken uit twee verschillende
mogelijkheden. We onderscheiden voor een zzp’er namelijk een zakelijke van een private lening. Zakelijk geld lenen wil zeggen dat je er voor kiest om geld te lenen in functie van je bedrijf. Met andere woorden, je wil een bepaalde zakelijke investering doen en daar heb je wat extra geld voor nodig. In dit geval zijn er verschillende mogelijkheden waar je een beroep op kan doen, namelijk:

Een klassieke zakelijke lening: Bedrijven die er zeker van zijn dat ze het geleende geld volgens de geldende kredietvoorwaarden kunnen terugbetalen en dat op periodieke basis zullen er graag voor willen kiezen om een klassieke, zakelijke lening af te sluiten. Een dergelijk krediet staat er om bekend zeer lineair te zijn. Dit wil zeggen dat je er zeker van bent dat het geleende bedrag tegen de vervaldag is afbetaald, maar anderzijds zorgt dit er ook voor dat er geen mogelijkheid is om af te wijken van de kredietvoorwaarden, althans niet zonder dat er daarvoor aanzienlijke kosten worden aangerekend.

Doorlopend krediet: Lang niet alle bedrijven beschikken evenwel over de zekerheid dat ze een lening zonder probleem op periodieke basis kunnen aflossen, in tegendeel. Omwille van deze reden kan het interessant zijn om te kiezen voor een doorlopend krediet. In de basis is dit een lineaire lening, maar dan wel met de mogelijkheid om reeds afbetaalde sommen terug op te vragen. Daarnaast is het mogelijk om de einddatum van het krediet te verplaatsen waardoor je het geleende geld zo lang als je wil ter beschikking hebt. Let wel, omwille van de flexibele voorwaarden en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de bank is het wel zo dat de intrest op een doorlopend krediet aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met een persoonlijke lening.

Rekening courant krediet: Een beetje vergelijkbaar met het doorlopend krediet is het rekening courant krediet. In principe is dit niet echt een krediet. Er wordt immers standaard niet periodiek afgelost. Een rekening courant krediet biedt eerder de mogelijkheid om in het rood te gaan op je bankrekening. Wanneer je een bepaalde maand bijvoorbeeld iets langer moet wachten op inkomende betalingen of wanneer je gewoon even een iets minder productieve periode kent als zzp’er kan het interessant zijn om te weten dat je over wat extra financiële ademruimte beschikt. Bovendien is een rekening courant krediet vrij terug aan te vullen wat het bijzonder flexibel maakt. Let wel, zorg er voor dat je niet continue tegen de limieten van je bedrag aan gaat leunen. Dan zal je namelijk te maken krijgen met zeer hoge kosten.

Waarborgen voor zakelijk lenen

Als zzp’er denk je vaak dat je zakelijke leningen volledig zijn afgescheiden van je persoonlijke financiën. Dat is niet het geval. In het merendeel van de gevallen zal de bank of andere financiële instelling je namelijk vragen om een document te ondertekenen waardoor er bij wanbetaling vanuit het bedrijf beslag kan worden gelegd op je persoonlijk inkomen. Dit zorgt voor een extra zekerheid voor de bank en maakt dat de intrest ook binnen de perken kan worden gehouden. Hoe dan ook, zelfs wanneer je over een vennootschap beschikt met een beperkte aansprakelijkheid is het altijd belangrijk om goed na te denken of de investering die je op het oog hebt al dan niet zal bijdragen aan de ontwikkeling van je bedrijf.

Hoe werken zakelijke leningen voor ZZP’ers

Het spreekt voor zich dat je als zzp’er niet alleen een lening zal willen kunnen afsluiten met een zakelijk karakter, ook in je privé-leven kan het immers voorkomen dat je (tijdelijk) nood hebt aan extra financiële middelen. Ook in dit geval zijn er op de markt verschillende financiële oplossingen terug te vinden die je verwachtingen zonder probleem zullen weten in te lossen.

ZZP-hypotheek:

Een ZZP-hypotheek afsluiten kan bijvoorbeeld op lineaire basis. Dit wil zeggen dat je maandelijks een bepaalde som van het geleende bedrag zal moeten terugbetalen. Dit bedrag is doorgaans altijd vastgesteld, maar er kan een variabele intrest op aangerekend worden. Een andere mogelijkheid is kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek. In dit geval wordt het bedrag dat je nodig hebt voor de aankoop van een woning volledig ter beschikking gesteld, maar wordt maandelijks uitsluitend de intrest aangerekend. De aflossing van het krediet vindt dan plaats aan het einde van de krediettermijn.

Standaard lening op privérekening: Het kan echter ook voorkomen dat je als zzp’er tijdelijk nood hebt aan wat extra geld op je privérekening. In dit geval heb je in principe de keuze uit dezelfde mogelijkheden als bij een zakelijk krediet. Ook hier kan je bijvoorbeeld kiezen voor een persoonlijke lening, een doorlopend krediet en ga zo maar door. Let wel, in tegenstelling tot bij een zakelijke lening wordt er in deze situatie niet gekeken naar de omzetcijfers van je bedrijf, maar naar jouw persoonlijke inkomsten. Vooral wanneer je als zzp’er geld haalt uit een vennootschap kan dat een zeer aanzienlijk verschil betekenen. In principe zullen banken je nooit meer willen lenen dan het netto inkomen waarover je beschikt.

Voldoende mogelijkheden
Bovenstaande maakt het alvast duidelijk, wanneer je als zzp’er een lening wenst af te sluiten voor zakelijke of private doeleinden zijn daar op de financiële markt ruim voldoende mogelijkheden voor terug te vinden. Het enige waar je rekening mee dient te houden is dat de bank altijd een bepaalde zekerheid zal willen inbouwen. Met andere woorden, zorg voor een degelijk persoonlijk inkomen en voor positieve omzetcijfers voor je bedrijf. Alleen op die manier kan je er voor zorgen dat je steeds over de mogelijkheid beschikt om een afdoende lening af te sluiten zonder problemen.

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.