Pensioen opbouwen als ZZP’er

freelancers aannemen

Werknemers beschikken over een groot aantal mogelijkheden om een pensioen op te bouwen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een pensioenfonds. De mogelijkheden met betrekking tot het opbouwen van een pensioen als zzp’er zijn evenwel een behoorlijk stuk beperkter. Het merendeel van de zzper’s wil evenwel voorkomen dat hij of zij op de leeftijd van 65 jaar uitsluitend AOW heeft. Om dit te voorkomen zal je zelf het heft in eigen handen moeten nemen. Het spreekt voor zich dat het opbouwen van een pensioen niet verplicht, maar wel aan te raden is. Veel mensen die zelfstandig zijn geworden hebben immers een bepaalde levensstandaard gecreëerd waar ze ook na hun carrière willen van kunnen blijven genieten. Het opbouwen van een aardig appeltje voor de dorst is dan evenwel een absolute must.

Inhoudsopgave:

AOW
Zelfstandig sparen
Banksparen
Lijfrente Verzekering
Fiscale oudedagsreserve
Pensioensregeling

Het AOW?

Vooraleer we de mogelijkheden voor een zzper bekijken met betrekking tot het opbouwen van een extra pensioen is het belangrijk om de nodige aandacht te schenken aan het AOW. Het is namelijk belangrijk om er rekening mee te houden dat deze pas op de pensioenleeftijd wordt toegekend. ZZP’ers die actief zijn in een zware sector zoals de bouw zullen echter lang niet altijd blijven werken tot aan de leeftijd van 65. Wanneer zij op hun 60ste het voor bekeken willen houden zullen ze evenwel nog geen aanspraak kunnen maken op het AOW.

Heb je de gewenste leeftijd dan uiteindelijk bereikt, dan zal je zonder twijfel teleurgesteld zijn over het bedrag dat je zal ontvangen. In 2015 bedraagt de AOW immers 1112 euro bruto per maand voor een alleenstaande. Voor mensen die samenwonen ligt het bedrag op 766 euro bruto per maand. Bovendien is het ook nog eens zo dat de toekomst van het AOW onzeker is. Er zijn immers steeds minder werkenden wat er voor zorgt dat de reserves langzaam maar zeker uitgeput geraken.

Zelfstandig sparen, interessant of niet?

De eerste mogelijkheid waarover je als zzper beschikt is het zelfstandig opbouwen van een spaarpotje voor later. Veel zelfstandigen willen zich niet verbinden aan langdurige en vaste constructies zoals een pensioenspaarcontract waardoor dit een interessante optie is. Het moet evenwel gezegd dat zelfstandig sparen een ijzeren discipline vergt waar maar weinig zelfstandigen aan weten te voldoen. Het vrije pensioensparen is namelijk niets meer of minder dan maandelijks een bepaald bedrag op een spaarrekening storten waar je na het bereiken van de pensioenleeftijd maandelijks een zeker bedrag uit kan laten uitkeren.

Bovenstaande klinkt op het eerste zicht interessant omdat het er voor zorgt dat pensioensparen mogelijk wordt gemaakt zonder ook maar enige verplichting, daar staat wel tegenover dat geld op een spaarrekening als een deel van je vermogen wordt gezien. Met andere woorden, van zodra je boven het heffingsvrije vermogen van 21.330 euro uitkomt zal je 1,2 procent vermogensbelasting moeten betalen. Het voordeel is wel dat je nadien geen inkomstenbelasting meer dient op te hoesten. Wil je op een dergelijke manier een pensioen sparen voor later? In dat geval is het wel aan te raden om met een automatische opdracht te werken. Zo voorkom je dat je stortingen ‘uit het oog verliest’.

Banksparen

Ben je niet helemaal te vinden voor het principe van vrij sparen, net omdat je vreest dat je op een bepaald ogenblik de stortingen uit het oog zal verliezen? In dat geval is banksparen een zeer interessant alternatief. Door middel van banksparen wordt er namelijk voor gekozen om automatisch en op periodieke basis een bepaald bedrag op een gesloten spaarrekening te storten. Let op, dit zorgt er voor dat je niet over de mogelijkheid beschikt om gestorte gelden tussentijds terug op te vragen. Het voordeel van banksparen en het feit dat je geld gedurende een lange periode vast staat is wel dat de rente hoger komt te liggen. De bank zal je dan ook extra belonen omdat je, je geld tot aan de pensioenleeftijd bij haar onderbrengt.

Eveneens een niet onbelangrijk voordeel in vergelijking met gewoon vrij pensioensparen is dat banksparen bij de Belastingdienst onder box 1 valt. Bijgevolg is ze vrijgesteld van vermogensheffing. Zelfs wanneer het totale spaargeld met andere woorden boven de som van 21.330 euro uitkomt zal je geen vermogensbelasting moeten betalen. Bovendien is het bedrag dat periodiek wordt gespaard ook nog eens fiscaal aftrekbaar waardoor je van een extra interessant financieel voordeel geniet.

Lijfrenteverzekering

Een lijfrenteverzekering kunnen we op zeker vlak perfect vergelijken met banksparen. Een belangrijk verschil is evenwel dat een dergelijke verzekering niet bij een bank, maar bij een verzekeraar of een beleggingsinstelling kan worden afgesloten. In beide gevallen geldt dat er gebruik wordt gemaakt van een periodiek spaarbedrag. Bovendien vallen de stortingen die gebeuren voor de lijfrente net als bij banksparen in box 1. Ook deze premies zijn met andere woorden fiscaal aftrekbaar. Bekijk meer verzekeringen voor ZZP’ers.

Een niet onbelangrijk verschil is evenwel terug te vinden in het rendement. De bank zal je namelijk voorzien van een vastgestelde rente waardoor het in theorie perfect mogelijk is om het eindsaldo over 30 jaar te berekenen. In het geval van een lijfrenteverzekering is het rendement afhankelijk van de winst die wordt geboekt door de maatschappij. Hoe hoog (of hoe laag) deze precies zal uitvallen kan evenwel door niemand op voorhand worden voorspeld.

Fiscale Oudedagreserve (FOR)

Nog een andere mogelijkheid waar je als zzper gebruik van kan maken is de Fiscale Oudedagreserve. Dit is een vrij ingewikkelde manier om (in theorie) een extra pensioen op te kunnen bouwen. In deze situatie wordt er namelijk niet voor gekozen om op periodieke basis geld opzij te zetten, maar wordt een deel van de winst gereserveerd voor een Fiscale Oudedagreserve. Deze regeling zorgt er voor dat je onderneming over een deel van de specifieke winst over uitstel van belastingheffing beschikt. Dit zorgt er voor dat je op korte termijn kan genieten van een zeker belastingvoordeel, maar let op, wanneer je met pensioen gaat ben je nog een bepaald bedrag verschuldigd aan de fiscus. Dit bedrag zal evenwel altijd lager uitvallen omwille van het feit dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Pensioenregeling voor zelfstandigen

Als zzper is het vanaf 1 januari 2015 mogelijk om mee te doen aan de pensioenregeling voor zelfstandigen. Deze regeling zorgt er voor dat je zelf op flexibele wijze een pensioen kan opbouwen. Dit speciale ZZP-pensioenfonds is in het leven geroepen door vier ZZP-organisaties in samenwerking met pensioenuitvoerder APG. Een niet onbelangrijk verschil in vergelijking met collectieve pensioenfondsen voor werknemers is dat de premies dan wel collectief worden belegd, de inleg blijft ten allen tijde van jou. Het geld dat je in het pensioenfonds hebt gestort zal je dus later altijd terugkrijgen.

Bovendien is het zo dat het ZZP-pensioenfonds uitblinkt op vlak van flexibiliteit. Je kan dan ook als zzper volledig zelf bepalen welk bedrag je inlegt en met welke regelmaat je dit doet. Bovendien is het ook nog eens mogelijk om de gestorte inleg tot een zeker maximum af te trekken van de belastingen. Alsof dit nog niet voldoende is kan je tot slot ook nog eens geheel zelf bepalen vanaf welke leeftijd je het gespaarde pensioen laat uitkeren. Let wel, de leeftijd dient tussen 60 en 72 jaar te zijn gelegen. Voor de meeste zzpers zal deze mogelijkheid tot het opbouwen van een extra pensioen ongetwijfeld het interessantst zijn.

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.