Var verklaring voor zzp’ers behoort nu tot het verleden

De Var (verklaring arbeidsrelatie) is nu definitief afgeschaft. De eerste kamer stemde op dinsdag 2februari ’16 voor afschaffing per 1mei 2016. Eerder was hierover reeds akkoord in de 2e kamer.

Met een Var verklaring kunnen zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) opdrachtgevers aantonen dat die een zelfstandige inhuurt en dat er geen sprake is van loondienst, waardoor opdrachtgevers gevrijwaard worden voor het afdragen van loonheffing en premies.

Eric Wiebes de huidige staatssecretaris van financiën wilde al langer af van de zogenoemde Var verklaring, maar zijn inzet kreeg hevige tegenstand in de Senaat. Door wat water bij de wijn te doen en hier en daar wat aanpassingen is het uiteindelijk toch gelukt deze wet door te voeren.

Eigenlijk komt het erop neer dat partijen nu in plaats van een Var verklaring , modelovereenkomsten kunnen aantonen waarin hoedanigheid en status is vastgesteld. Het is de bedoeling dat deze modelovereenkomsten meer duidelijkheid en zekerheid moet geven aan opdrachtgevers en zzp’ers. Bij de Var verklaring is het mogelijk om schijnconstructies op te hangen , terwijl het in feite gaat om een normale loondienstverhouding met als gevolg dat de Nederlandse staat veel geld mis loop door het niet betalen van premies en loonheffing door werkgevers. Voor de belastingdienst is dit heel moeilijk te controleren en de zzper is/was de dupe hiervan.

Er is desondanks nog veel onduidelijkheid over dit nieuwe wet bij veel zzp’ers , de stichting zzp Nederland dringt daarom bij de staatssecretaris op aan om zo snel mogelijk duidelijkheid hierover te verschaffen aan deze groep zzp’ers.

De geluiden die van zzp’ers af komen zijn veelal negatief , deze wet wordt meer als een bedreiging gezien en niet als oplossing. Het moge dus duidelijk zijn dat staatssecretaris Wiebes snel aan de slag moet om beter en duidelijke uitleg te geven aan zzp’ers .

Transparantie en eenvoud zouden kunnen bijdragen om bij deze meer duidelijkheid te verschaffen aan zelfstandigen.

Bron: telegraaf

 

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.