Werknemers versus freelancers

Werknemers versus freelancers

Als ondernemer kan het voor komen dat je de werkzaamheden niet meer alleen aan kunt. In plaats van toch te proberen alles zelf te doen, kun je er ook voor kiezen om hulp in te schakelen. Hierbij heb je de keuze uit werknemers die in vaste dienst zijn, of freelancers die je voor een enkele opdracht in huurt. Er zit nogal wat verschil tussen deze twee groepen en het is verstandig om vooraf goed te bedenken wat je eigenlijk zoekt. Dit voorkomt teleurstelling aan beide kanten.

Inhoudsopgave:

De Werknemer
De Freelancer
Voor- en nadelen van een freelancer
Voor- en nadelen van een werknemer
Freelance contracten

De Werknemer

Wanneer je er achter komt dat je de werkzaamheden niet meer alleen kunt verrichten kun je op zoek gaan naar een nieuwe werknemer. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de werknemer bepaalde taken over moet nemen waar je zelf geen tijd meer voor hebt, ook kan het zijn dat je de werknemer nieuwe taken binnen je bedrijf wilt laten vervullen. Hierdoor kun je als bedrijf meer verschillende opdrachten aan, waardoor het bedrijf verder kan groeien. Daarnaast houd je zelf ook meer tijd over om aan andere zaken te besteden, bijvoorbeeld het uitwerken van nieuwe technieken of ideeën.

Er zijn een behoorlijk aantal verschillende manieren om een nieuwe werknemer te zoeken en aan te nemen. Zo kun je bijvoorbeeld een vacature laten plaatsen bij een uitzendbureau. Ieder uitzendbureau beschikt over een groot eigen netwerk waarin zij kunnen zoeken naar de geschikte kandidaat. Daarnaast verzorgt het uitzendbureau in de meeste gevallen ook de administratieve en juridische taken.

Dit komt erop neer dat de werknemer door het uitzendbureau betaald wordt en dat het uitzendbureau met de kosten zit wanneer de werknemer arbeidsongeschikt raakt bijvoorbeeld. Echter dekt het uitzendbureau een deel van deze kosten door het vragen van een fee bovenop het salaris van de werknemer.

Wanneer je de werknemer voor langere tijd in dienst neemt is dit dan ook niet altijd de beste en goedkoopste keuze.

Het kiezen voor een uitzendbureau kan wel een goede optie zijn wanneer je de werknemer niet voor in een vast dienstverband aan neemt, maar bijvoorbeeld als seizoenarbeider voor de pieken in het jaar dat het echt druk is.

Ook kun je er voor kiezen iemand op payroll basis aan te nemen
Hierbij heb je zelf al de juiste werknemer gevonden, maar breng je de werknemer onder bij een payroll bedrijf. Dit bedrijf neemt dan de juridische en administratieve verplichten van je over. Ook deze risico’s wil het payroll bedrijf zo veel mogelijk afdekken en vraagt dan ook in de meeste gevallen om een fee bovenop het salaris van de werknemer. In de meeste gevallen is dit wel een minder hoog bedrag dan dat het uitzendbureau rekent.

Ten slotte kun je een werknemer ook aannemen door middel van een min-maxcontract of een nul-urencontract

Beide contracten kun je voor bepaalde of onbepaalde tijd aangaan. Bij het nul-urencontract is van te voren niet afgesproken hoeveel uur per week of maand de werknemer kan werken. Wel is de werknemer verplicht om te komen werken als hij of zij wordt ingedeeld.

Hierdoor beschik je altijd over extra mankracht als het er op aankomt. Niet iedere werknemer zit hier echter op te wachten.

Het min-maxcontract werkt iets anders. Hierbij is namelijk wel een minimum of maximum aantal uren van te voren afgesproken. Ook wanneer je minder uren werk hebt voor de werknemer dan is afgesproken dien je het minimum afgesproken aantal uren te betalen.

Daarnaast kan de werknemer het maximum aantal uren niet overschrijden en weet je precies hoeveel de werknemer in totaal kan kosten aan salaris per maand.

De Freelancer / ZZP’er

Wanneer je nog niet genoeg werk hebt om een werknemer in vaste dienst te nemen, maar je toch zo af en toe over extra mankracht wilt beschikken, is het aan te raden om ook eens naar een freelancer te kijken. Een freelancer kan je bijvoorbeeld inhuren per opdracht of voor specifieke werkzaamheden. Dit bespaart je om aan vaste lasten te zitten en je hebt ook veel minder te maken met administratieve en juridische zaken.

Het salaris van de freelancer is zeer overzichtelijk

Van te voren spreek je bijvoorbeeld een uurloon of een vast bedrag af. Bij een vast bedrag is het vanaf het begin af aan al duidelijk wat het salaris is. Bij het uurloon betaal je alleen de gewerkte uren van de freelancer uit. Dit maakt dat het inhuren van een freelancer zeer overzichtelijk is. Daarnaast heb je ook niets met sociale voorzieningen te maken bij het inhuren van een freelancer.

Wel dien je op te passen dat je de freelancer niet te vaak aanneemt en ook dat de opdrachten duidelijk zijn. Wanneer je voor een langere tijd steeds dezelfde freelancer inhuurt, bijvoorbeeld omdat hij of zij de werkzaamheden het beste verricht, kan de belastingdienst het uiteindelijk specificeren als een verkapt dienstverband.

Dit houdt in dat je dan alsnog allerlei premies, loonbelasting en vakantiegeld dient te betalen over het aantal gewerkte uren. Daarnaast word je vaak gedwongen de freelancer alsnog in vaste dienst te nemen.

Om dit te voorkomen is het verstandig van te voren de freelancer naar de VAR verklaring te vragen
Door dit document wordt, ook voor de belastingdienst, duidelijk wat voor soort verband beide partijen aangaan. Hierdoor kan er achteraf geen onduidelijkheid over bestaan.

Per 1 april 2016 wordt de VAR verklaring waarschijnlijk afgeschaft. Om dan van te voren duidelijk te maken wat voor soort dienstverband je aangaat dien je vooraf opgestelde formulieren van de belastingdienst in te vullen. Ook hierdoor weet de belastingdienst dat het om een freelancer gaat.

Voor- en nadelen van een freelancer

Wanneer je een freelancer inhuurt heb je niets te maken met de sociale voorzieningen. De enige kosten die je moet betalen is het salaris van de freelancer.

Ook secundaire arbeidsvoorwaarden hoef je als ondernemer niet voor je rekening te nemen, bijvoorbeeld een laptop, auto of cursus. Daarnaast heb je ook geen onnodige kosten als je even niet genoeg werk hebt voor de freelancer. Wanneer je de freelancer niet inhuurt heb je ook geen kosten.

Een nadeel van het inhuren van een freelancer is dat deze vaak nog meer opdrachten heeft lopen. Het kan dan voor komen dat de freelancer niet genoeg tijd heeft en ook niet voldoende is gefocust om de opdracht goed in te vullen. Daarnaast is de freelancer niet altijd aanwezig binnen het bedrijf en moet je ook zelf actief op zoek gaan naar een freelancer.

Wanneer je dan een noodgeval hebt binnen je bedrijf kun je dus niet gelijk de werkzaamheden uitbesteden aan de freelancer. Daarnaast kan het inhuren van een freelancer nog nadelige gevolgen hebben als de belastingdienst het achteraf als verkapt dienstverband bestempeld, echter is dit van te voren goed dicht te timmeren.

Voor- en nadelen van een werknemer

De werknemer daarentegen heb je wel voor een aantal uur per maand tot je beschikking. Dit betekent aan de ene kant dat je altijd taken op de werknemer kunt afschuiven, waardoor je zelf meer tijd krijgt voor andere zaken. Een nadeel hiervan is dat je ook kosten maakt wanneer je geen werkzaamheden voor de werknemer hebt. Daarnaast komen er bij een werknemer ook altijd veel administratieve en juridische werkzaamheden kijken. Als opdrachtgever kan je hier ook tegen op kijken.

Een groot voordeel van een werknemer in vaste dienst is natuurlijk dat de werknemer veel belang heeft dat het bedrijf goed loopt. Over het algemeen is een werknemer dan ook erg gemotiveerd om het bedrijf verder te helpen.

Freelance contracten

Wanneer je een freelancer inhuurt is het noodzakelijk dat je van te voren goed op papier zet wat er van de freelancer wordt verwacht. Ook zet je op papier wat de freelancer van jou als opdrachtgever kan verwachten. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Ook is het verstandig om van te voren om de VAR verklaring van de freelancer te vragen. Daarnaast zet je ook duidelijk op papier wanneer de werkzaamheden beginnen, maar belangrijker nog wanneer de opdracht klaar is. Ook zet je in het contract wat het overeengekomen uurtarief of totaaltarief is.

Een ander punt wat in het contract kan worden opgenomen is dat een freelancer niet tegelijkertijd voor een concurrent of klant van de opdrachtgever mag werken. Daarnaast kun je ook iets zeggen over aansprakelijkheid en eigendomsbepalingen.

Ten slotte zorg je er bij een freelance contract voor dat duidelijk staat vermeld dat het contract niet is opgesteld om een dienstverband tussen twee partijen te sluiten, maar dat het specifiek om een freelance contract gaat. Dit doe je onder andere door duidelijk te maken dat de werkzaamheden een duidelijk begin en einddatum kennen.

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.