ZZP’er worden met een uitkering

zzper worden met een uitkering

Heb je een bijstandsuitkering via de Participatiewet en lukt het je – nog – niet om werk te vinden? Wellicht is het voor jou mogelijk om voor jezelf te beginnen als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In sommige gemeenten is het mogelijk om met behoud van uitkering parttime te ondernemen in de regeling Parttime ondernemen in de Participatiewet (PTO-regeling, voorheen Bescheiden schaal regeling). Je mag dan eventueel naast een parttime baan in loondienst op freelance basis werkzaamheden verrichten.

Inhoudsopgave:

PTO regeling – met weinig middelen kunnen starten

Ben je bijvoorbeeld kapster, fotograaf, schilder, tekstschrijver, websitebouwer of heb je een ander beroep of vaardigheden die je zonder al te veel investeringen kunt uitvoeren en dus ten gelde kunt maken? Met de PTO-regeling kun je daar iets mee doen en op die manier zorgen dat je mogelijk sneller weer in je eigen inkomsten kunt voorzien en uit de uitkering te komen.

Zzp’er worden met een uitkering kans op sneller onafhankelijk
Met de PTO-regeling kun je als uitkeringsgerechtigde je kansen en mogelijkheden onderzoeken, creëren en benutten om weer genoeg inkomsten te vergaren en daarmee onafhankelijk te worden van een bijstandsuitkering.

In feite gelden de meeste regels die ook voor andere ondernemers gelden. Er zijn wel een aantal voorwaarden en enkele regels die afwijken van het ‘gewone ondernemerschap’. Wist je dat:

Resultaatgenieter als zzp’er met uitkering
In de PTO-regeling ben je voor de inkomstenbelasting geen ondernemer maar resultaatgenieter. Dit betekent dat je geen recht heb op zelfstandigenaftrek (je maakt immers ook niet genoeg uren om aan het urencriterium van 1225 uur te komen). Je inkomsten als zzp’er met behoud van uitkering worden geboekt als resultaat uit overige werkzaamheden.

zzp’er worden met behoud van uitkering

Wil je zzp’er worden met een uitkering, dan mag je in deze regeling gedeeltelijk zelfstandig werkzaamheden verrichten die je in rekening mag brengen. De inkomsten worden verrekend met je uitkeringsbedrag. Dat gedeeltelijk houdt in dat je maximaal vijftig procent van je beschikbare uren (waarbij uitgegaan wordt van veertig uur) besteden aan ondernemersactiviteiten. Dat houdt dus in dat je twintig uur per week mag werken als zelfstandige met een uitkering.

Twee keer een halfjaar zzp’er met uitkering

Je krijgt in eerste instantie toestemming voor parttime ondernemen in de participatiewet voor de duur van een half jaar. Deze periode kan daarna nog een keer met een halfjaar worden verlengd. In beginsel blijft de sollicitatieplicht die geldt in de Participatiewet bestaan, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn met de consulent.

Zzp’er met uitkering inschrijven bij Kamer van Koophandel

Net als elke andere ondernemer, geldt ook voor zzp’er worden met uitkering dat je je moet laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel en dat je, hierdoor word je automatisch aangemeld bij de Belastingdienst, die vervolgens bepaalt of je btw-plichtig bent. De omzetbelasting voldoe je meestal, net als bij fulltime ondernemers, per kwartaal. Ook voor de inkomstenbelasting doe je aangifte bij de Belastingdienst. Dit is altijd in het opvolgende jaar voor 1 mei.

Kleine ondernemers regeling

Als het af te dragen bedrag aan btw minder is dan € 1.345, kom je volgens de kleine ondernemersregeling (KOR) in aanmerking voor vermindering. Dit houdt in dat je dan helemaal geen btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Als zzp’er met uitkering bereken je de KOR met de aangifte omzetbelasting van het vierde kwartaal. Het bedrag van de vermindering volgens KOR, tel je bij je omzet op. Het bedrag van de vermindering volgens de KOR moet je vervolgens bij je omzet optellen. Je kunt als zzp’er met behoud van uitkering de KOR ook per kwartaal toepassen als van tevoren duidelijk is dat je af te dragen btw-bedrag niet boven de gestelde norm uitkomt.

Administratie bijhouden

Als ondernemer ben je wettelijk verplicht een administratie te voeren, voor zzp’er worden met uitkering geldt deze verplichting ook. Ook ben je verplicht om de uitkeringsinstantie op de hoogte te houden van je inkomsten, zodat zij deze met je uitkering kunnen verrekenen. De gemeente vult de bruto inkomsten aan tot het bedrag van de uitkering waar je recht op hebt. Bij afrekening van de inkomstenbelasting wordt de bruto-nettoslag door de gemeente gecorrigeerd en worden verschillen aan je teruggeboekt, waarmee je je aanslag kunt betalen. Ook worden eventuele verschillen dan (te veel of te weinig uitkering ontvangen op basis van verstrekte gegevens) verrekend of gecorrigeerd.

Ook de urenadministratie is verplicht

Ook je gewerkte uren moet je in deze regeling strikt bijhouden, het moet goed controleerbaar zijn. Een urenadministratie geldt overigens ook als je fulltime ondernemer bent. Het beste is om wekelijks je boekhouding te doen, dan blijft het als zzp’er met uitkering behapbaar en heb je de week nog helder voor de geest.

Noodzakelijke kosten aftrekbaar als zzp’er met uitkering

Van de inkomsten mag je noodzakelijk kosten aftrekken. Dat zijn in eerste instantie je reiskosten en je zakelijke gesprekken. Andere kosten zijn in deze regeling doorgaans niet aftrekbaar, tenzij anders overlegd met de consulent. In de PTO-regeling zijn financieringsmogelijkheden, de gemeente voorziet dus niet in een startkapitaal of anderszins geldelijke vergoedingen voor als je geïnteresseerd bent in zzp’er worden met uitkering. Noodzakelijke investeringen moet je dus uit eigen middelen betalen, of hiervoor iets lenen, maar dit wordt in principe niet aangeraden of aangemoedigd.

Parttime zzp’er met uitkering of fulltime onafhankelijk

Het gaat in deze regeling die er is voor zzp’er worden met een uitkering om inkomsten op bescheiden schaal (zoals de regeling ook eerst heette). Blijkt dat je boven de bescheiden schaal komt te zitten, of weet je dit niet helemaal zeker, dan is het verstandig met je consulent te overleggen. Er zijn dan twee opties, je schroeft je activiteiten terug of je schaalt op richting volledige zelfstandigheid. Overleg altijd met je consulent. Hij of zij kan je adviseren over wat voor jou van toepassing is op zzp’er worden met een uitkering.

Geen wettelijke regeling voor zzp’er met uitkering
De regeling is geen wettelijke regeling. Gemeentes hebben hierin beleidsvrijheid en kunnen hierin hun eigen keuzes maken. Wil je weten of jouw gemeente ook mogelijkheden heeft voor zzp’er worden met uitkering? Denk je dat deze regeling iets voor je is, of wil je meer weten over de mogelijkheden en of en hoe die voor jou gelden? Neem dan contact op met je contactpersoon van je gemeente.

Zwolle actief beleid voor zzp’er worden met uitkering
Het Regionaal Bureau voor Zelfstandigen van de gemeente Zwolle voert dit beleid actief uit voor de gemeente Zwolle en regiogemeenten en organiseert maandelijks bijeenkomsten voor cliënten die toestemming hebben gekregen gebruik te maken van de PTO-regeling en dus starten met zzp’er worden met uitkering.

Je las een blog artikel van FSP.

Heeft u vragen? Contact opnemen mag altijd

Wat u ook kunt doen, is doorklikken naar andere artikelen, zoals:

Wil je direct aan de slag?

Doe een gratis aanvraag en kom in contact met een freelancer. Of ga aan de slag als freelancer en kom in contact met nieuwe cliënten.